bikarlıq

bikarlıq
is. İşsizlik, avaralıq, işsiz gəzmə. İttifaqən bazar sənaətlərində rəvac olmayıb, qayət bikarlıqdan <adamlar> ac və möhtac qaldılar. «Tutinamə». Bu büxlü, bu həsəd, bu göftgü bikarlıqdandır. S. Ə. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bikarçılıq — is. bax bikarlıq. Oxucularımızdan iltimas edirəm ki, «İrşad»ın 79 cu nömrəsində Əhməd bəy(in) bikarçılıqdan yazdığı altı sütunlu baş məqaləyə diqqət etsinlər. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işsizlik — is. 1. Bir yerdə işsizlərin, daimi maaşı olmayan adamların mövcud olduğu hal. Kütləvi işsizlik halları. İşsizliyin xroniki hal alması. 2. İşsiz adamın hal və vəziyyəti. Bir yandan işsizlik, parasızlıq, . . bir yandan da sənət eşqi, təbin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • veyillik — is. Heç bir işdən yapışmayaraq boş boş gəzmə; avaralıq, bikarlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”